Krajské kulturní a vzdělávací centrum KKVC

Krajské kulturní a vzdělávací centrum – bývalý areál SVIT. Společnost INVIN zde měla na starosti technický dozor investora a BOZP.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě