Komplexní simulační centrum Masarykovy university

Vybudování Simulačního centra je spolufinancováno z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě