Nástavba vysoké pece Bolt Tower

Realizace nástavby vysoké pece v Dolních Vítkovicích.

Stupně: Technický dozor, Koordinátor BOZP

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě