Správce stavby

V souladu s mezinárodně uznávanými smluvními podmínkami FIDIC je definována role tzv. Správce stavby. Správce stavby, který zastupuje objednatele, pro kterého kontroluje a dohlíží na výstavbový projekt dává závazné pokyny zhotoviteli, ale nemůže měnit smlouvu o dílo. Správce stavby je třetí stranou, která zajišťuje spravedlivou rovnováhu mezi zhotovitelem a objednatelem. Správce stavby se tradičně využívá v situaci, kdy dílo realizuje jeden zhotovitel (tzv. generální dodavatel).

Rozsahem činnosti Správce stavby jsou následující činnosti:

  • Výkon správce stavby podle pravidel FIDIC.
  • Kompletní zastupování objednatele v rámci výstavbových procesů řízených smluvními vzory FIDIC.
  • Profesionální správa projektu včetně neutrálního řízení vztahu objednatele a dodavatele
    k udržení spravedlivé rovnováhy mezi zúčastněnými stranami.
  • Kontrola a odsouhlasování provedených prací, plateb, převzetí a provedení Díla.
  • Kontrola souladu se smlouvou a harmonogramem prací.
  • Claim management.
  • Všichni naši pracovníci jsou proškoleni a certifikováni Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s..
  • Společnost INVIN je členem Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE), z. s..
Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě