Koordinátor BOZP

Výkon činností koordinátora BOZP na staveništi při přípravě i realizaci stavby vychází z podmínek zákona č. 88/2016 Sb. a souvisejících předpisů. Koordinátor BOZP musí být jmenován a zajištěn ze strany zadavatele stavby (investora), nikoliv hlavním (generálním) zhotovitelem. Hlavním smyslem Koordinátora BOZP na staveništi je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou.

Rozsah činnosti Koordinátora BOZP:

  • Dohlíží na dodržování bezpečnosti práce na stavbě a eliminuje rizika případných úrazů.
  • Ohlašuje stavbu na OIP dle zákona 88/2016.
  • Vypracuje a aktualizuje plán BOZP.
  • Organizuje kontrolní dny BOZP.
  • Provádí pravidelné kontroly stavby se zaměřením na dodržování předpisů BOZP.
  • Oznamuje investorovi každý případ porušení BOZP ze strany zhotovitele vč. návrhu a vyčíslení sankcí dle SOD.
  • Provádí finální vyhodnocení projektu vzhledem k dodržování BOZP.
Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě