Kolaudační souhlas k dobudování CETOCOEN OP VVV

7.7.2020

Na konci června jsme získali kolaudační souhlas s užíváním stavby kryobanky pro Centrum pro výzkum toxických látek ve spolupráci s investorem akce Masarykovou univerzitou a zhotovitelem sdružením PS BRNO, s.r.o. a BLOCK a.s. Na tomto nejen z technologického hlediska zajímavém projektu pracujeme již od roku 2018. V současnosti pracujeme na přípravě dodávky 1. etapy kryotechnologií společně s interiérovým vybavením.

Více o této zakázce se můžete dočíst ve článku níže.

Kryobanka pro Centrum pro výzkum toxických látek

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě