Kryobanka pro Centrum pro výzkum toxických látek

6.3.2020

Ve funkci správce stavby se podílíme na dodávce plně automatického skladovacího kryosystému pro výzkumné centrum RECETOX, ve spolupráci s Oddělením strategických investic Přírodovědecké fakulty MU.

Skladovací systém bude instalován v budově Banky environmentálních a biologických vzorků centra RECETOX v pavilonu A29 SB v areálu Univerzitního kampusu Bohunice. Skladovací systém je určen pro uskladnění po dobu až 30 let 1,5 mil. až 2 mil. vzorků uložených v kryotubách a chlazených kapalným dusíkem, nebo jeho parami od více jak desetitisíce účastníků zařazených do výzkumných studií.

Projekt se připravuje podle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, fist edition 1999, (Žlutá kniha FIDIC) „Plant and Design-Build“ neboli „Vyprojektuj a Postav“.

Uskladněný biologický materiál je určen pro vědecký výzkum a k ověřování nových diagnostických metod. Systém bude umožňovat kontinuální chlazení uložených alikvotů (vzorků rozdělených do malých frakcí) biologického materiálu při teplotě nižší než (-135 °C) bez výrazných výkyvů teplot během celého skladování. Systém umožní manipulovat s jednotlivými vzorky bez zásahu operátora tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna maximální kvalita uskladněného materiálu a snížilo se riziko procesních chyb. Dále bude minimalizovat riziko úniku kapalného dusíku do vnitřního prostředí skladu, bude s ním možno manipulovat, aniž by vzorky byly vyjmuty z prostoru, ve kterém jsou uložené a současně aniž by teplota prostředí, ve kterém jsou vzorky umístěny, nebyla vyšší než (- 100 °C). Plně automatizovaný skladovací kryosystém je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě