Univerzitní kampus Bohunice – zelená etapa

Výstavba pavilonů Přírodovědecké a Lékařské fakulty v areálu Univerzitního kampusu MU v Brně.

Stupně: Project management

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě