Smyčka tramvajové trati Brno – Pisárky

Výstavba 3.etapy vozovny Pisárky – vratná tramvajová smyčka.

Stupně: Technický dozor, Koordinátor BOZP

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě