Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Rekonstrukce budov FF UK v Praze.

Stupně: Project management

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě