IT4Innovations – superpočítač

Projekt superpočítačového centra při Vysoké škole Báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Společnost INVIN zastávala funkci manažera projektu a BOZP.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě