Integrované bezpečnostní centrum, Ostrava

Centrum, ve kterém je integrován příjem všech tísňových volání z území Moravskoslezského kraje a současně zde bude vytvořeno jedno operátorské středisko společné pro všechny složky integrovaného záchranného systému v kraji. Zaměstnanci společnosti INVIN prováděli inženýrskou činnost, výkon technického dozoru a byl koordinátorem BOZP.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě