FEKT 14 – VUT Brno

Objekty zkušeben a laboratoří v areálu VUT v Brně. Pracovníci společnosti INVIN tady vykonávali technický dozor investora a koordinátora BOZP.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě