Value Engineering

Value engineering (VE) zahrnuje řízení všech fází projektové přípravy, procesů výběrových řízení a vlastní realizace s důrazem na hledání optimálních řešení řešeného projektu s ohledem na efektivitu investičních a provozních nákladů. VE zahrnuje podrobné technické a ekonomické posouzení projektu.

Rozsahem Value managementu jsou následující činnosti:

  • Sestavení kvalifikovaného týmu odborníků, který nemá vazbu na projekční tým.
  • Zpracování návrhu na optimalizaci ceny a provozních nákladů.

Do týmu VE jsou nominováni zásadně členové s vysokou profesní odborností, kteří mají zároveň bohaté zkušenosti s realizací staveb. Tým VE provede důkladnou analýzu projektu a předloží vyčíslení odhadované úspory investičních, nebo provozních nákladů oproti projektované variantě.

VE tým může být složen například z následujících profesních specialistů:

  • manažer VE týmu
  • odborník na stavební část
  • profesní specialisté
  • cost manažer
Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě