Cost management

Cost management je nedílnou součástí Project managementu, který se zabývá cenovou problematikou výstavbových projektů. Cost management je možné uplatnit již od rané koncepční fáze projektu, přes všechny jeho projekční a realizační etapy, až po finální vyhodnocovací fázi.

Rozsahem Cost managementu jsou následující činnosti:

  • Analýza všech podkladů, sestavení finančního plánu.
  • Spolupráce na optimalizacích spolu s týmem Value Engineeringu.
  • Spolupráce na organizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby.
  • Pravidelné měsíční vyhodnocování skutečné prostavěnosti.
  • Validace měsíčních faktur zhotovitele.
  • Oceňování změn (změnových listů) a jejich projednání s investorem.
  • Zpracování a kontrola závěrečného vyúčtování díla.
  • Zpracování finální finanční zprávy s vyhodnocením konečného výsledku projektu.
  • Kontrola a uvolňování zádržného zhotoviteli dle smlouvy o dílo.
Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě