Výstavba pavilonů G1 a G2 IKEM – poklepání základního kamene

13.5.2021

Včera 12. 5. 2021 proběhlo za účasti předsedy vlády slavnostní zahájení stavby pavilonů G1 a G2 pro Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Vybudování pavilonů je již druhá etapa největší investiční akce desetiletí IKEM. V první etapě, která je právě dokončena, bylo rozšířeno stávající Energocentrum pro zajištění bezpečného provozu s ohledem na budoucí výstavbu pavilonů G1 a G2.

Jejich výstavba bude trvat 2,5 roku a přinese IKEM více než 14 564 m2 nových ploch. Vznikne 56 nových lůžek. Cena dostavby, včetně vybavení superspecializovaného centra je vyčíslena na téměř 1 mld. Kč. Ministerstvo zdravotnictví ČR podpořilo investici částkou 603,7 mil. Kč. IKEM uvolní ze svých zdrojů zhruba 42 % ceny.

 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě