Vydání Metodiky měření PRO ÚČELY ČLÁNKU 12 ČERVENÉ KNIHY FIDIC

24.6.2019

Společnost INVIN se podílela na přípravě nově schválené Metodiky měření pro účely Článku 12 Červené knihy FIDIC, vydané Státním fondem dopravní infrastruktury pod záštitou ministerstva Dopravy.

Metodika definuje jasná pravidla pro určení výměr už od fáze přípravy zakázky, aby nedocházelo k pochybení při stanovení výměry, a aby stejný postup šel použít i při realizaci a tzv. „doměření“ množství položky jako vyhrazené změny ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. Tato Metodika slouží jako podklad, podle kterého si zadavatelé mohou upravit své vlastní interní směrnice a pravidla.

Metodika je určena pro zakázky, případně jejich části, realizované v režimu měřeného kontraktu (angl. remeasured contract). V kontextu vzorových stavebních smluvních standardů FIDIC je tedy využitelná zejména pro tzv. Červenou knihu FIDIC, ale i pro jiné druhy zakázek, jestliže je cena zakázky alespoň částečně určena měřením.

Jsme hrdí, že jsme se jako firma mohli na této metodice podílet a přispět tak ke zjednodušení a zefektivnění postupu měření při realizaci veřejných zakázek.

Metodika měření PRO ÚČELY ČLÁNKU 12 ČERVENÉ KNIHY FIDIC

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě