Virtuální realita v managementu staveb

8.6.2017

Co je to virtuální realita? A jak ji můžeme v INVINu využít během managementu staveb?

Virtuální realita je technologie, která vám umožní se přímo ponořit do počítačem simulovaného prostředí a to v kombinaci se zrakem, sluchem i hmatem. Pro vytvoření virtuální reality potřebujete speciální brýle, které jsou schopny v mozku vyvolat věrohodný trojrozměrný obraz.

Využití virtuální reality pro náš obor stavebnictví se přímo vybízí. Projektování staveb v BIMu (Building Information System) je již některými investory vnímáno jako běžná příprava projektu. Dalším logickým krokem se tedy jeví využití virtuální reality jako pokračování technologické revoluce ve stavebnictví.

Naši projektoví manažeři by tak s investorem mohli mnohem snáze procházet jednotlivé fáze průběhu projektu. Investor by mohl vidět daný prostor v měřítku 1:1, cítit daný prostor, vnímat jednotlivé prvky mnohem intenzivněji než na papíře či ve 3D v počítači. Tento zážitek je velmi individuální, a proto opravdu důležitý.

K realizaci zážitku z virtuální reality jsou potřeba speciální brýle, další hardwaru a zpracování projektu v příslušném softwaru s konkrétně požadovanými funkcemi daného projektu.

Virtuální realita při projektování má také nepochybně pozitivní vliv na eliminaci chyb, nepřesností a zajištění precizně připraveného projektu. Pochybení v projektu je totiž pak velmi draze zaplaceno při realizaci samotné stavby. Předcházení těchto problémů je tedy jedna z hlavních předností virtuální reality, což my v INVINu jednoznačně vnímáme
velmi pozitivně.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě