Tomáš Pokorný – certifikace BuildingSMART Professional

28.6.2023

Náš CDE Manager, Tomáš Pokorný, získal prestižní certifikaci BuildingSMART Professional

Tom nedávno úspěšně absolvoval intenzivní školení a získal certifikaci BuildingSMART Professional. Tato certifikace je mezinárodně uznávaná a potvrzuje odbornost v oblasti informačního modelování budov (BIM) a digitálního designu.

Kurz svým účastníkům poskytuje komplexní znalosti a dovednosti využívání BIM při plánování, návrhu, výstavbě a provozu staveb. Tom se tak seznámil s nejnovějšími metodami a technologiemi v oblasti BIM a získal praktické dovednosti pro efektivní využití těchto nástrojů.

Je důležité zmínit, že BuildingSMART Professional je také v souladu s mezinárodní normou ISO 19650. Tato norma stanovuje požadavky na řízení informací o stavbách při využití BIM a slouží jako standard pro správu a výměnu dat v digitálním prostředí.

Tato certifikace posiluje reputaci firmy INVIN a potvrzuje tak naši snahu poskytovat nejvyšší standardy v oblasti stavebnictví a digitálního designu.

Tome, gratulujeme!

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě