Stále jsme tu pro Vás | INVIN

24.3.2020

Vážení obchodní partneři,
rádi bychom Vás touto formou ujistili, že i přes všechny komplikace, které jistě zažíváme v těchto dnech všichni, jsme tu stále pro Vás.

Samozřejmě, že vzhledem k nařízení Vlády ČR, jsme i my byli nuceni přijmout určitá opatření, které se našich činností dotýkají. Nicméně i přes tyto překážky, které nám všem COVID-19 působí, děláme maximum pro to, abyste Vy, jako naši klienti, pocítili dopad nastalé situace na Vaše projekty v co nejmenší míře. Nejen, že jsme neustále online ve virtuální sféře, ale také jsme stále přítomni na Vašich stavbách a plníme své smluvní závazky.

Chtěli bychom Vám tímto poděkovat za Vaši důvěru a věříme, že i tuto situaci společně zvládneme.

Váš tým INVIN 🙂

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě