Souhlas s předčasným užíváním zařízení staveniště

24.8.2020

Dne 21.8.2020 bylo stavebním úřadem vydáno souhlasné stanovisko na předčasné užívání zařízení staveniště stavby Polygonu BMW Future Mobility Development Center (FMDC). Povolení k užívání zahrnuje kontejnerovou sestavu, parkovací plochy, příjezdovou komunikaci a napojení na veškerá potřebná média.  Vedení projektu a celý tým pověřený realizací stavby vývojového centra testování vozů BMW na rekultivované Podkrušnohorské výsypce v Sokolově tak může začít svoji činnost v nových kancelářích přímo na stavbě.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě