Slavnostní zahájení výstavby nové dětské léčebny se speleoterapií proběhlo 28. 6. 2021

28.6.2021

Po úspěšném získání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení proběhlo slavnostní zahájení výstavby nového areálu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Za účasti zástupců Jihomoravského kraje, týmu Správce stavby a Manažera BIM, starosty městyse Ostrova, primářky s kolektivem zaměstnanců dětské léčebny a všech zástupců sdružení generálního dodavatele byl proveden slavnostní výkop.

V roli Správce stavby máme velkou radost, že veškeré úsilí, které jsme vložili do přípravy smluvních podmínek podle standardu FIDIC, do zpracování všech podkladů pro provádění metodou Design & Build a do kontroly a řízení v předprojektové a projekční fázi, se nyní začíná proměňovat na reálné dílo.

Ve slavnostním duchu zahájení přejeme celému realizačnímu týmu i léčebně, ať se i nadále daří.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě