Slavnostní poklepání kamene Komplexního simulačního centra Masarykovy Univerzity

29.9.2018

Na konci září proběhlo slavnostní zahájení stavby Komplexního simulačního centra Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity.

Nízkoenergetická pětipatrová budova bude sloužit zejména studentům studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství a jejím cílem je simulovat reálné nemocniční prostředí od urgentního příjmu s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, JIP, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Studenti tak budou mít možnost osvojit si běžné, složitější i velmi komplikované úkony v bezpečném prostředí simulačního centra.

Náklady na stavbu činí 562 milionu korun a termín dokončení je stanoven na červen roku 2020.

Naše společnost INVIN se na tomto projektu podílí jako technický dozor investora.

Zdroj: muni.cz

Vybudování Simulační centra je spolufinancováno z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě