Slavnostní otevření Dětské léčebny se speleoterapií

23.2.2023

Dnes 23. 2. 2023 byla slavnostně otevřena Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Za Jihomoravský kraj v 10 hodin slavnostně přestřihl pásku hejtman Jan Grolich a zahájil provoz za účasti dalších představitelů kraje, zástupců investičního odboru kraje, zástupců Dětských jihomoravských léčeben a zástupců sdružení Zhotovitele (Adam Rujbr architects, VCES a ENESA).

S tímto projektem jsme žili 4 roky a prošli jsme si všemi fázemi projektu v roli Správce stavby. V přípravné fázi jsme se podíleli na zpracování zadávací dokumentace, hlavně její technické části jako Kniha standardů nebo Požadavky na rozsah a vybavení díla, včetně spousty dalších dokumentů, které společně tvořily Požadavky objednatele a další části smlouvy podle FIDIC.

V projekční fázi jsme zapojili i naše profesní specialisty a koordinátora BOZP, kteří s námi a s technickými dozory pokračovali i v realizaci. Vše jsme zakončili kolaudací, předáním díla provozovateli a dohledem nad instalací interiérového vybavení.

Přejeme všem ať se daří, dětem a jejich doprovodu příjemný pobyt.

📹 Nahlédněte s námi do nové Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy – zdroj Jihomoravský kraj.

 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě