Skladovací automaty pro Kryobanku Centra výzkumu toxických látek v prostředí (RECETOX)

17.5.2021

Po více než 2 letech příprav byla dokončena realizace dodávky automatického skladovacího kryosystému pro výzkumné centrum RECETOX, kde jsme se podíleli na přípravě i realizaci tohoto projektu a to ve funkci Správce stavby.

Biobanka pro uchovávání environmentálních i lidských vzorků, umožní komplexně studovat vliv životního prostředí na člověka a odhalit jeho roli v rozvoji stále častěji se vyskytujících chronických onemocnění.

Dodávka za bezmála 27 miliónů korun bez DPH umožní skladování 360 tisíc vzorků biologického materiálu při teplotě nižší než (-135°C). Systém umožní manipulovat s jednotlivými vzorky bez zásahu operátora tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna maximální kvalita uskladněného materiálu a snížilo se riziko procesních chyb.

Nákup byl financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Projekt byl realizován podle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, fist edition 1999, (žlutá kniha FIDIC)„Plant and Design-Build“ neboli „Vyprojektuj a Postav“.

 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě