Skladovací automaty pro Biobanku RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity míří do Brna

16.10.2020

Práce správce stavby, ve spolupráci s Oddělením strategických investic Přírodovědecké fakulty MU na dodávce plně automatického skladovacího kryosystému pro výzkumné centrum RECETOX, míří do finále.

Po roce příprav a realizaci výběrového řízení byla podepsána smlouva na dodávku prvních 2 skladovacích automatů pro skladování vzorků v kryoteplotách v nově vybudované infrastruktuře Masarykovy univerzity. Dodávka za bezmála 27 miliónů korun bez DPH umožní skladování 360 tisíc vzorků biologického materiálu při teplotě nižší než (-130 °C). Systém umožní manipulovat s jednotlivými vzorky bez zásahu operátora tak, aby byla po celou dobu skladování zajištěna maximální kvalita uskladněného materiálu a snížilo se riziko procesních chyb.

Plně automatizovaný skladovací systém je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Za účasti správce stavby INVIN s.r.o. proběhla na místě instalace schůzka se zástupci dodavatelů ASKION GmbH, Lineq s.r.o. a spediční firmy pro přípravu finální instalace a testování.

Projekt se realizuje podle Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování-výstavbu elektro a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem, first edition 1999, (žlutá kniha FIDIC)„Plant and Design-Build“ neboli „Vyprojektuj a Postav“.

Biobanka pomůže studiu vlivu životního prostředí na člověka

Nové laboratoře a biobanka pro uchovávání environmentálních i lidských vzorků, umožní komplexně studovat vliv životního prostředí na člověka a odhalit jeho roli v rozvoji stále častěji se vyskytujících chronických onemocnění.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě