Silniční konference 2017

20.10.2017

Dvoudenní největší odborná akce svého druhu v České republice, se letos konala v Brně na výstavišti ve dnech 18. a 19. října 2017.

25. ročník tradiční Silniční konference je úspěšně za námi. Konference se těšila velkému zájmu a účasti, přes 1 144 delegátů, 103 vystavovatelů a 75 expozic na výstavní ploše 1 384 m2.

A co nás všechno čekalo? Odborné přednášky a diskuze na různá témata, od strategie silniční výstavby v budoucích letech, financování dopravní infrastruktury dálnic a silnic v rámci ČR i krajů, přes legislativní změny na stavbách k bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti práce na stavbách. Byly představeny také významné silniční stavby. Zajímavý byl blok věnovaný využití digitálních metod a zavedení informačního modelování staveb (BIM). S koncepcí zavádění BIM (Building Information Model) v České republice nás seznámili zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu. Konferenci provázela také rozsáhlá doprovodná výstava „Poprvé v Brně“ a možnost využití 4 technických exkurzí a komentovaných prohlídek brněnských objektů a staveb.

Tato každoroční velká akce je skvělým zdrojem k získání nových odborných informací, ale také místem zajímavých setkání a dobré zábavy.

Za naši společnost INVIN se konference účastnil ředitel společnosti Ing. Martin Mlčoch.

Těšíme se na příští ročník v Ostravě!

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě