Sanatorium Pasohlávky

20.4.2023

Jsme rádi, že jsme opět u toho.

Pro zadávací dokumentaci na akci Sanatorium Pasohlávky jsme zpracovali technické podklady. Jihomoravský kraj v rámci svých pilotních projektů ověřuje možnosti řešení Design & Build (podle Žluté knihy FIDIC) u projektu s již vydaným stavebním povolením.

Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) včetně Knihy standardů zpracovala projekční kancelář LT Projekt a.s. pro budoucího provozovatele Thermal Pasohlávky a.s.

Naším úkolem bylo doplnit kompletní sadu dokumentů Požadavků objednatele. Provázat veškeré dokumenty s projektovou dokumentací i navzájem a vypořádat se s úskalími podrobnosti DSP.

Foto: Thermal Pasohlávky

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě