Sanatorium Pálava

21.11.2023

Projekt Sanatorium Pálava odstartoval podpis smlouvy mezi Jihomoravským krajem a generálním dodavatelem projektu.

Projekt bude realizován dle smluvního standardu FIDIC – YELLOW BOOK, tedy metodou „design and build“. Naše společnost INVIN je hrdým partnerem projektu a zastává roli Správce stavby.

Naším hlavním posláním je zabezpečit úspěšnou realizaci projektu Sanatorium Pálava. K tomu patří nejenom dozor nad kvalitou prací, ale také sledování nákladů a dodržení časového plánu. Jsme také zodpovědni za řešení případných změn stavby jakožto díla, nároků ze strany zhotovitele a řešení případných sporů. V rámci projektu jsme pověřeni také funkcí koordinátora BOZP, což zahrnuje zajištění a dohled nad dodržováním bezpečnostních standardů na stavbě a to jak ze strany našeho týmu, tak i generálního dodavatele.

Naše společnost byla rovněž zapojena do přípravy zadání výběrového řízení pro výběr generálního dodavatele projektu Sanatorium Pálava.

Sanatorium Pálava bude moderní léčebné zařízení, zaměřené na následnou léčebnou rehabilitační péči a bude nabízet širokou škálu léčebných procedur. Hlavní důraz je kladen na specifické individuální potřeby klientů se získaným poškozením mozku, ale také na ty, kteří prošli úrazy nebo operacemi pohybového aparátu.

Jsme nadšeni, že můžeme být součástí tohoto projektu a přispět k jeho úspěchu. Sanatorium Pálava slibuje být nejen moderním zařízením, ale také místem, kde budou pacienti a klienti moci získat nezbytnou péči a podporu pro svoje zotavení.

Děkujeme za důvěru, kterou v nás Jihomoravský kraj vložil a jsme odhodláni dodat tento projekt s maximální profesionalitou a kvalitou.

 

 

 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě