Sanatorium Pálava – slavnostní zahájení výstavby

4.3.2024

Dnes byla slavnostním poklepáním základního kamene zahájena stavba Sanatoria Pasohlávky.

Jedná se o moderní léčebné zařízení, které se zaměřuje na následnou léčebnou rehabilitační péči.  Zaměří se především na individuální potřeby pacientů s poškozením mozku, po úrazech a po operacích pohybového ústrojí. Sanatorium Pálava bude místem, kde pacienti získají nezbytnou péči a podporu pro své zotavení.

Naše společnost INVIN koordinuje a hlídá úspěšnou realizaci projektu, což zahrnuje dohled nad kvalitou prací, sledování nákladů a dodržování časového plánu. Jsme také zodpovědní za dohled nad zpracováním realizační dokumentace, řešení případných změn stavby a řešení případných sporů v rámci činnosti Správce stavby. Naši koordinátoři BOZP se starají o bezpečnostní standardy na stavbě.

Celý projektový tým Investora Jihomoravský Kraj, Zhotovitele VCES a.s. a SPIE Stangl Technik spol. s r. o. a Správce stavby INVIN s.r.o. si pracovně i lidsky sedl a těší nás vzájemná spolupráce 😊

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě