Reprezentační ples Fakulty stavební VUT v Brně

16.3.2016

Stali jsme se partnery reprezentačního plesu Fakulty stavební VUT v Brně

Včera, dne 15. března, se uskutečnil ples v prostorách společenského sálu v hotelu Boby Centrum. Sál naplnilo na 1 500 hostů, na které čekal zajímavý doprovodný program v podobě mladých stepařů a tanečních vystoupení.

Jsme rádi, že jsme se stali partnery takto zdařilé akce.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě