Rekonstrukce komunikace Avion shopping park Brno

12.6.2020

Zahájili jsme práce jako technický dozor při rekonstrukci příjezdových cest do areálu AVION Shopping Parku Brno. Rekonstrukce bude probíhat po etapách tak, aby byl minimalizován vliv stavebních prací na chod a dostupnost areálu, který je každý den dopravně velmi vytížený. Součástí rekonstrukce bude také rekonstrukce odvodnění.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě