Rekonstrukce komunikace Avion Shopping Park Brno

25.9.2020

Byla dokončena rekonstrukce příjezdových cest do areálu AVION Shopping Parku Brno. Rekonstrukce byla realizována po etapách tak, aby byl minimalizován vliv stavebních prací na chod a dostupnost areálu, kterým projede i 10 tisíc aut denně. Součástí rekonstrukce bylo osazení ACO monolitických odvodňovacích žlabů z polymerického betonu. V rámci snížení znečištění přístupových komunikací byl spojovací postřik ošetřen vápennou suspenzí.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě