Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

7.3.2024

Již pátý měsíc běží naplno práce na „Opletalce“

Rekonstrukce a dokončení dvou budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na Opletalově ulici v centru Prahy má za cíl modernizaci a adaptaci na potřeby výuky a výzkumu, přičemž je klíčové zachování historické hodnoty obou objektů. Obě budovy se nacházejí v chráněném území Pražské památkové rezervace. Dům na adrese Opletalova 47 nese architektonické prvky funkcionalismu z 30. let 20. století, dům s číslem popisným 49 je navíc kulturní památkou.

Provedli jsme:

  • pasportizaci sousedních objektů
  • odvezení truhlářských výrobků k odborné repasi
  • mykologický průzkum

Provádíme:

  • vybourání většiny nevhodných konstrukcí
  • první část nových vyzdívek
  • archeologický průzkum
  • práce související s podchycením objektu a speciálním založením
  • těžení a odvoz zeminy na dvoře objektů A/B a ve vybraných prostorech podzemních podlaží objektů
  • práce na sanaci krovu a nosných trámech stropních konstrukcí

Naše společnost INVIN v projektu pokračuje jako technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP v realizační fázi.

  1. Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy_INVIN


 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě