Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

11.9.2023

Zahájení rekonstrukce a dostavby budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Dlouho očekávaný okamžik se blíží! Dne 12. září 2023 bude zahájena plánovaná rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy na adrese Opletalova 47 a 49, Praha 1.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby nedávno skončilo a vítězem se stala společnost AVERS spol. s r.o. Tato firma má bohaté zkušenosti s památkově chráněnými stavbami a je připravena přinést nový život těmto historickým budovám.

Naše společnost INVIN v projektu pokračuje jako technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP v realizační fázi.

Samotný projekt rekonstrukce a dostavby byl vypracován týmem odborníků ze společnosti Škarda architekti.

Těšíme se na spuštění této důležité a dlouho očekávané rekonstrukce a dostavby, která přinese nový život a moderní prostředí pro studenty a akademiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Rekonstrukce budov FF UK v Opletalově 47 a 49 počítá s modernizací i zachováním historické hodnoty. (zdroj FF UK)

 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě