Rekonstrukce a dostavba budov Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

30.8.2021

V současné době je dokončena a odevzdána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a jsou připravovány dokumenty pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Zadavatel zakázky – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy pověřila organizací výběrového řízení advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS s.r.o., INVIN se podílel na přípravě technických parametrů VŘ. Zahájení stavby se předpokládá na jaře roku 2022.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě