První diváci v koncertním sále města Ostravy

31.1.2022

Plný koncertní sál Ostrava zatím jen v modelu interiéru

Model interiéru koncertního sálu Ostrava v měřítku 1:10 plně obsadili diváci. Živé posluchače nahradily figurky, které slouží k simulaci akustické pohltivosti lidí v sále v rámci právě probíhajících akustických měření prováděných renomovanou japonskou společností Nagata Acoustics.

Model prochází náročnými měření akustických parametrů v sále. Hermeticky utěsněný model sálu se celý naplnil dusíkem, kvůli dosažení odpovídající pohltivosti zvuku vzduchové atmosféry posunutého pásma měřících frekvencí, tak jsou maximálně simulovány podmínky skutečného sálu. Mikrofony jsou umístěny na více než třiceti místech. Cílem měření je ověřit, že vypočtený tvar sálu a použité materiály zajišťují dokonalou akustiku.

Zdroj: https://www.facebook.com/koncertnisalostrava

 

 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě