Prodloužení TT z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích

9.9.2021

Práce na prodloužení TT z Osové ke Kampusu v současné době probíhají v místech dvou dopravních uzlů – na začátku nové trati a na jejím konci.

Většina zemních prací je již hotová, položeno je několik set metrů nových kolejí, pro pěší je vybudována nová lávka směřující od polikliniky ke kotelně. Navíc se i s koncem prázdnin vrátilo vedení dopravy do svého obvyklého provozu, a tak je doprava již bez výraznějšího omezení. Kromě nadzemních prací, které jsou všem na očích, pokračují i práce v tunelu, a to jak uvnitř, tak vně, na obou portálech, na zásypech, na založení zastřešení podzemní stanice, a podobně. Hrubá stavba tunelu bude dokončena do měsíce.

Na konci září, by mělo dojít ke spuštění obou dopravních uzlů do provozu. Na Osovou by se měly vrátit tramvaje na nově zbudovanou zastávku Osová, ke Kampusu by měly začít jezdit trolejbusy. Stavebně bude připravena i nová točna, která umožní trolejbusům obrátku přes portál tunelu.

Na probíhající práce se můžete podívat na videu níže.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě