Předání rekonstrukce knihovny ÚVIS MENDELU

16.10.2017

Minulý měsíc byl dokončen a předán projekt stavebních úprav pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS (Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb) MENDELU Brno

Plánovaná realizace uspořádání nové knihovny s volným výběrem v určené části budovy A areálu Brno-Černá Pole vede k postupné modernizaci kampusu Mendelovy univerzity v Brně. Stavební úpravy se týkaly i vyřešení souvisejících vazeb na stávající provozní části.

Na projektu „Stavební úpravy pro rozšíření univerzitní infrastruktury ÚVIS MENDELU“ jsme zajišťovali technický dozor stavebních úprav.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě