Polygon BMW Sokolov

25.5.2020

Na začátku května nabyla právní moci první část stavebního povolení na realizaci zkušebních okruhů stavby polygonu BMW Future Mobility Development Center (FMDC).

Firma BMW Group může tímto zahájit na Podkrušnohorské výsypce u Sokolova budování zkušebního polygonu a v příštích týdnech tak začne stavební a zemní práce na vybudování různých druhů zkušebních drah (venkovské cesty, simulace města, silnice z různými druhy povrchů atd.), a to vše o celkové délce přes sto kilometrů.

Kromě toho vzniknou na území s rozlohou přibližně 650 hektarů rovněž administrativní a provozní budovy, dílny, sklady a další infrastruktura potřebná pro provoz centra a provádění testů a zkoušek. Nové vývojové centrum u Sokolova poskytne práci několika stovkám lidí. Jeho zprovoznění je plánováno na rok 2022.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě