Poklepání základního kamene MUNI BioPharma Hub

12.3.2024

Samotný akt poklepání základního kamene MUNI BioPharma Hub značí významný milník, který označuje počátek realizace klíčové infrastruktury pro Farmaceutickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Tato událost nabývá ještě většího významu v kontextu oslav 105. výročí založení Masarykovy univerzity.

Projekt BioPharma Hub představuje inovativní spojení moderních výukových prostor pro Farmaceutickou fakultu MU a špičkové výzkumné infrastruktury (Preklinického centra a Centra molekulární medicíny) pro Lékařskou a Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity.

Na této klíčové výstavbě, která si klade za cíl podporu rozvoje výzkumu a vzdělávání v oblasti biofarmacie, vykonává naše společnost INVIN s.r.o. technický dozor i koordinátora BOZP.

Výstavba BioPharma Hub je plánována do poloviny roku 2026, s plnou funkčností budovy pro výuku a výzkum od akademického roku 2026/2027. Jsme nadšeni, že můžeme přispět k rozvoji vědy a vzdělání v oblasti biofarmacie a těšíme se na spolupráci v rámci tohoto významného projektu.

Přejeme všem účastníkům projektu mnoho úspěchů a zdaru při jeho realizaci!

VIZUALIZACE: zdroj MUNI BioPharma Hub

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě