Pasportizace a technické zhodnocení společných prostor OC Letmo

16.11.2020

Na základě dlouhodobé spolupráce jsme pro našeho obchodního partnera, společnost Albert Česká republika, s.r.o., provedli v duchu „Due diligence“ pasportizaci a posouzení společných prostor obchodního centra Letmo v Brně.

Naše analýza odhalila potřebné budoucí provozní investice nutné k zajištění hladkého a ekonomického chodu objektu OC, na kterých by se měl finančně podílet Albert. Výsledek analýzy byl podkladem pro budoucí obchodní jednání a připravil včas obě strany pro plánování potřebného cash flow.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě