Oprava povrchu komunikace I/38 Vrbovec, ŘSD ČR

12.4.2022

I/38 Vrbovec, ŘSD ČR

Jsme rádi, že se nám zakázky rozšiřují i v liniových stavbách. Dalším letošním projektem, na kterém pracujeme je Oprava povrchu komunikace I/38 Vrbovec – státní hranice.  Zakázku zpracováváme pro klienta Ředitelství silnic a dálnic ČR v rozsahu výkonu technického dozoru a koordinátora BOZP.

Zahájení projektu je plánované na druhou polovinu dubna 2022.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě