Okružní křižovatka Pohořelice

17.7.2020

Od počátku července 2020 se věnujeme projektu „II/416 Pohořelice – okružní křižovatka ul. Znojemská, Vídeňská, Sportovní, Komenského, Loděnická“, kde zajišťujeme technický dozor stavebníka.
Projekt řeší přestavbu stávající nepřehledné a zároveň velmi frekventované křižovatky krajských silnic a úpravu místní komunikace ve městě Pohořelice v Jihomoravském kraji.

K celkové úpravě vizuální podoby prostoru přispějí navržené vegetační uspořádání včetně výsadby stromů a uměleckého ztvárnění středového ostrova křižovatky s osazením plastiky Pohořelického kapra. Stavba dále zahrnuje úpravu místní komunikace Sportovní, kde se jednoznačně, stavebně rozliší části uličního prostoru pro jednotlivé druhy dopravy – dvoupruhová komunikace pro dynamickou dopravu, parkovací stání pro statickou dopravu a nově navržený chodník pro pěší.
Dokončení je naplánováno na konec května 2021.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě