NOVÉ certifikace ISO

24.7.2023

INVIN získal certifikaci ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001!

 

Rádi bychom se pochlubili faktem, že jsme hrdými držiteli certifikátů ISO.

Certifikáty potvrdily, že efektivně řídíme firmu a rovněž dbáme na ochranu životního prostředí a BOZP.

Smyslem certifikátů je mimo jiné, zajištění kvalitních služeb a dodržení nastavených standardů.

  • Certifikát ISO 9001 / osvědčení o Systému řízení kvality. Potvrzuje, že máme zavedený systém řízení kvality, který nám umožňuje monitorovat a neustále zlepšovat naše procesy. Naším cílem je poskytovat služby nejvyšší kvality, které plní požadavky a očekávání klienta.
  • Certifikát ISO 14001 / osvědčení o Systému enviromentálního managementu. Potvrzuje, že jsme přijali opatření k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Aktivně se snažíme snižovat naši ekologickou stopu a zavádíme opatření pro šetrné nakládání s přírodními zdroji a odpady. Tímto certifikátem se zavazujeme k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.
  • Certifikát ISO 45001 / osvědčení o Sytému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jsme pevně odhodláni zajistit pracovní prostředí, které je zdravé, bezpečné a vhodné pro naše zaměstnance a další zúčastněné strany. Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nám pomáhá identifikovat a řešit rizika a nebezpečí, a tím minimalizovat pracovní úrazy.

 

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě