Masarykova univerzita postaví pro studenty medicíny simulační centrum

14.1.2019

Simulační centrum pro praktickou výuku budoucích lékařů se začalo počátkem letošního roku stavět v bohunickém kampusu Masarykovy univerzity (MU).

Uspěla totiž s projektem nazvaným Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+ s celkovým rozpočtem téměř 1,2 miliardy korun. Projekt úspěšně prošel hodnocením ze strany ministerstva školství. Projekt je realizován napříč celou univerzitou a jsou do něj zapojeny téměř všechny fakulty.

Stěžejní částí je vybudování Komplexního simulačního centra MU SIMU, které bude sloužit zejména studentům studijních programů Všeobecné a Zubní lékařství. Nízkoenergetická pětipatrová budova bude simulovat reálné nemocniční prostředí od urgentního příjmu s plně vybavenou maketou sanitního vozu, přes heliport, JIP, operační sály, porodní sál, vyšetřovny, stomatologické ordinace, až po standardní nemocniční pokoje. Studenti tak budou mít možnost osvojit si běžné, složitější i velmi komplikované úkony v bezpečném prostředí simulačního centra.

Nová budova bude stát mezi novostavbou jihomoravské záchranky a anatomickým ústavem MU. Celková výměra by měla činit 8000 m2. Částka investovaná do stavby a jejího vybavení se bude pohybovat kolem 880 milionů korun.

Jsme velmi pyšní, že firma INVIN byla vybrána jako technický dozor investora včetně dozoru nad přímými dodávkami, např. interiér, orientační systém a podobně.  Spolupracujeme se všemi účastníky po celou dobu výstavby až po úspěšné oživení, uvedení do provozu, kolaudaci a předání uživateli.

Vybudování Simulačního centra je spolufinancováno z Evropského strukturálního a investičního fondu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě