Lakovna Škoda Auto – kolaudace projektu

19.11.2020

V období mezi dvěma covidovými vlnami se našim kolegům ve výrobním závodě ŠA Mladá Boleslav podařilo dokončit projekt, na kterém pracujeme již několik let.

Ve spolupráci se Škoda Auto a.s. a generálním zhotovitelem akce jsme z pozice Projektového manažera akce zkolaudovali a předali uživateli jeden z našich největších projektů – Lakovnu nové generace.

Tento projekt vznikal ve výrobním závodě Mladoboleslavské firmy Škoda Auto a.s. pod naším vedením již od roku 2017. Mezi lakovnami se jedná o evropskou špičku ve své kategorii. Budova disponuje unikátními parametry. Rozlohou 25 000 m2, výškou cca. 37 m a celkovým objemem více jak 830 000 m3. V historii firmy Škoda Auto a.s. jde o jeden z největších investičních projektů s celkovými investičními náklady více jak 214,5 milionů euro.

Slavnostnímu  ukotvení prvního sloupu předcházela řada investičních akcí, související s přípravou zájmového území, které se dotýkalo více jak ¼ plochy výrobního závodu a trvaly více jak 14 měsíců.

Generálním zhotovitelem stavby byla německá firma Dürr Systems AG, která se zároveň stala dodavatelem inovativní technologie lakování karoserií automobilů. V tomto procesu byla aplikována řada zlepšujících procesů, které korespondují se stále se zpřísňujícími ekologickými normami. Jedná se například o recyklaci odpadní barvy pomocí mletého vápence, který se odpadním produktem obohatí a následně je pod vysokou teplotou spálen za využití odpadního tepla. Dále je využito příčné vedení karoserií při vytvrzování použitých barev v procesu sušení. Toto vede k rovnoměrnému zahřívání karoserie a tím ke zkrácení času procesu sušení a zkvalitnění výsledného produktu.

Finálním výsledkem projektu je budova, která úspěšně prošla zkušebním procesem a v maximálním možném režimu nalakuje cca 700 nových vozů denně, což výraznou měrou přispívá k zefektivnění celého procesu výroby nových vozů v Mladoboleslavském závodě.

Kromě pozice Projektového manažera zajišťovala naše společnost na projektu kompletní stavební dozor v oblasti stavební a profesní, cost management a Koordinaci BOZP.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě