Kontrolní den v Dětské léčebně se speleoterapií

23.5.2022

Na projektu Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy se 19. května 2022 konal druhý „velký“ kontrolní den, kterého se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje, městyse Ostrov u Macochy, stavebního úřadu Blansko, jihomoravských dětských léčeben a speciální ZŠ při léčebně. Dále statutáři sdružení zhotovitele, správce stavby a BIM manažera.

V rámci kontrolního dne jsme v rychlosti zavzpomínali na stěžejní milníky projektu:

  • Na přelomu let 2017/2018 krajský úřad oživil myšlenku výstavby nového objektu dětské léčebny v Ostrově u Macochy
  • Na konci roku 2018 je v rámci veřejné zakázky vybrán Správce stavby (INVIN s.r.o.) a manažer BIM (BIM Consulting s.r.o.), smluvní vztahy jsou řešeny pomocí mezinárodního smluvního standardu FIDIC (Bílá a Žlutá kniha) a projekt bude řešen v rámci BIM modelu
  • Po dokončení všech podkladů (ve spolupráci s ČVUT a UCEEB) je v dubnu 2019 zahájeno výběrové řízení na generálního dodavatele formou jednacího řízení s uveřejněním v kombinaci s architektonickou soutěží podle soutěžního řádu ČKA s paušální cenou
  • V dubnu 2020 hejtman podepisuje smlouvu o dílo s vítězem architektonické soutěže, sdružením VCES – Adam Rujbr Architects – ENESA
  • V červnu 2021 je vydáno společné uzemní a stavební povolení s nabytím právní moci
  • Blíží se nám předání díla, které je plánováno na konec listopadu 2022

Následně proběhla prohlídka stavby s výkladem. K dnešnímu dni jsou dokončeny veškeré základové a nosné konstrukce, dokončuje se opláštění střechy a kontaktní zateplovací systém. Jsou osazeny veškeré vnější výplně otvorů, dokončeny rastry SDK příček s minimálně jednostranným záklopem a omítky, dále se dokončuje lití podlah. V rámci TZB jsou osazeny VZT jednotky včetně rozvodů, dokončují se rozvody silnoproudu/slaboproudu, vodovodu, kanalizace a finišují práce v rámci peletkové kotelny. Aktuálně se zahájily práce na vodovodním sálavém stropním topení a protipožárních prostupech.

Celá zakázka je řízena pomocí společného datového prostředí DALUX a předání provozu proběhne v rámci facility management softwaru Revisio.

Na závěr kontrolního dne proběhla prezentace p. Čermáka z BIM Consulting, kde nám představil CDE Dalux a FM Revisio. Byly prezentovány možnosti zapojení DALUX ve fázi výstavby (např. kontrola provádění pomocí 360° fotografií v porovnání s modelem) a ukázka využití zdrojů z BIM modelu pro následný facility management v Revisio.

Bylo nám ctí být průvodcem v rámci „velkého“ kontrolního dne a děkujeme všem pozvaným za hojnou účast.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě