Koncertní sál v Ostravě o krok blíže: Stavební povolení je na světě!

10.5.2023

Máme velkou radost, že koncertní sál v Ostravě se vyvíjí kupředu, stavební povolení nabylo právní moci.

Město Ostrava vyhlásilo veřejnou zakázku na zhotovitele stavebních prací pro rekonstrukci Domu kultury města Ostravy a přístavbu nového koncertního sálu.

Nový koncertní sál ve městě Ostrava bude mít kapacitu 1300 lidí a uspořádané bude do tzv. vinohradu. Přístavba hlavního sálu byla navržena americkým architektem Stevenem Hollem a jeho studiem Steven Holl Architects z New Yorku ve spolupráci s pražským studiem Architecture Acts.

Náklady na projekt a jeho realizaci se odhadují na více než tři miliardy korun. Stavba se skládá z několika sekcí. V rámci rekonstrukce Domu kultury města Ostravy dojde k rekonstrukci komorního sálu o kapacitě 515 míst, vytvoření nahrávacího studia, edukačního centra a konferenčního sálu s galerií. Nedílnou součástí rekonstrukce je nově vytvořené zázemí pro 100členný orchestr Janáčkovy filharmonie Ostrava.

V areálu nového koncertního sálu nebude chybět restaurace, kavárna, salonky a prostory pro volnočasové aktivity.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě