Koncertní sál Ostrava projde v dubnu měřením ve větrném tunelu

7.4.2022

Architekti společnosti Architecture Acts z Prahy s odborníky z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR připravili model Koncertního sálu Ostrava pro testování ve větrném tunelu. Na černě zbarveném plášti modelu, jehož barva umožní v průběhu pořídit vizuální záznam, doladili pozice kontrolních měřících bodů a připravili ho tím ke spuštění měření. Celá akce probíhá již tento měsíc a my s napětím čekáme na výsledky.

Navíc se stále zřetelněji rýsuje i samotný koncertní sál a rekonstrukce domu kultury.

Zástupci studia Steven Holl Architects z New Yorku a Architecture Acts odprezentovali na koordinační schůzce k Informačnímu modelu budovy (BIM), založení projektu a všech dílčích modelů v souřadnicích S-JTSK a Bpv a předvedli propojení jednotlivých modelů.  Projekt koncertního sálu spojí stávající budovu Domu kultury města Ostravy z 60. let minulého století s moderním sálem se špičkovou akustikou.

Patříme do skupinyAD Group
Společně a poctivě